Grøn gas


Grøn gas er en samlet betegnelse for en række fornybare gasser, der kan fremstilles fra forskellige vedvarende energikilder og i forskellige processer.
I fremtiden kommer de grønne gasser til at spille en væsentlig rolle i det danske energisystem.

 

Biogas
Biogas bliver dannet ved forrådnelse af biologisk nedbrydeligt materiale i et iltfrit miljø.
Biogas i nettet
Stadig mere biogas bliver opgraderet og afsat til gasnettet.
Forgasningsgas
Ved termisk forgasning omdannes biomasse til en brændbar gas.

 

Brint
Brint kan bruges til lagring af energi, når der er overskud af vindmøllestrøm.