Biogas i nettet

Mængden af biogas på nettet er støt stigende. Siden det første demonstrationsanlæg blev tilsluttet gasnettet i 2011, er der sket meget. Biogas tilført gasnettet svarede til 11,7% af det danske gasforbrug ved udgangen af 2019. Efter en række nye anlæg blev tilsluttet i december 2019, er biogasandelen steget markant til 13,6% i februar 2020. Ved udgangen af 2020 var andelen af biogas i nettet på 21, 2 %. I juni 2021 nåede andelen af biogas i gasnettet for første gang op på 50 %.

Se et Danmarkskort, der viser, hvor anlæggene er placeret, og hvilken teknologi de anvender, når gassen skal klargøres til ledningskvalitet.

Biogasanlæg

49 biogasanlæg var tilsluttet gasnettet ultimo februar 2021. Kilde: Energinet & Evida