Forgasningsgas

Forventninger til fremtidens gas er mange, for gassen kommer til at spille en vigtig rolle i den grønne omstilling. Danmark skal frem mod 2030 reducere CO2-udledningen fra biler, boliger og landbruget med 39 pct. Anvendes grøn gas som drivmiddel i busser og lastbiler, vil 1/5 af det reduktionskrav være løst. En grøn omstilling af den tunge del af transporten har derfor stor betydning for, om Danmark når målet. I 2020 skal Danmark leve op til sin EU-forpligtelse om at have 10 pct. vedvarende energi i transportsektoren.


Termisk forgasning

Ved termisk forgasning omdannes biomasse (fx træ eller halm) til en brændbar gas i et iltfattigt miljø. Gassen kan derefter bruges til produktion af el og varme, hvor 90-95 pct. af energien i biomassen udnyttes. Alternativt kan forgasningsgassen opgraderes, så den kommer til at svare til naturgas, og da kaldes den Synthetic Natural Gas eller SNG. SNG fra biobrændsel kan opfattes som fossilfri og CO2-neutral naturgas.