Miljøforhold


Omlægningen fra kul og olie til naturgas og vedvarende energi har ført til væsentlige reduktioner i miljø- og klimabelastningen fra energisektoren. 

 

Miljølovgivning
I Danmark har vi regler, der begrænser virksomheders forurening mht. luft, støj og lugt.
Emissioner
Anvendelse af naturgas har bidraget til en reduceret klimabelastning fra energisektoren.
Miljøafgifter
Miljøafgifter på emissioner af forurenende og miljøskadelige stoffer.
Metan
Næst efter CO2, er metan (CH4) den største bidragyder til emissioner af menneskeskabt drivhusgas.