Energiafgifter

I Danmark skal der betales energiafgifter på de fleste energiprodukter (fx el, naturgas eller olie), som slutbrugere og virksomheder anvender til opvarmning eller til procesformål. Det er muligt for momsregistrerede virksomheder at få godtgørelse af en del af de afgifter, der belaster deres brændsels- og elforbrug, hvis energien anvendes til procesformål. Det danske system for energiafgifter er kompliceret og ofte i forandring, da energiafgifterne er en del af den politiske debat. 

Naturgasafgiften 

Naturgasafgiften udgør 2,225 kr/m3 inkl. moms per 1. januar 2019. Samlet set udgør afgifter til staten (energi- og miljøafgifter inkl. moms) 57 % af gasprisen (Beregnet i HMN GasNets område).

Ud over afgifter til staten opkræver distributionsselskaberne distributionstariffer, samt nødforsyningstarif og energisparebidrag. Disse udgør tilsammen i alt 12 % af gasprisen (i HMN GasNets forsyningsområde). Distributionstariffen og energisparebidraget afhænger af gasforbruget og reduceres per m3 for større kunder.

En oversigt over afgifter og tariffer i de forskellige distributionsområder er vist for:

Selve naturgasprisen (inkl. transmissionstarif og lagertarif til Energinet) kan ses på Gasprisguiden