Gassektoren


Gas har siden 1853 været en del af den danske energiforsyning. Her blev bygas introduceret i Odense til gadebelysning, og over 100 bygasværker leverede indtil begyndelsen af 1900-tallet gas til belysning, husholdning og industri. Herefter overtog el mere og mere af energiforsyningen, og senere indtog olie en helt dominerende rolle som det primære brændsel og som brændstof til transportsektoren.

Oliekriserne i 1970’erne øgede derfor interessen for udvikling af olie- og gasforekomsterne i Nordsøen, og i 1984 blev den første danske naturgas fra Nordsøen distribueret i det nye landsdækkende gasnet, som fik forbindelse til både Tyskland og Sverige.


Fra fossile brændsler til vedvarende energi

Omlægningen af energiforsyningen fra fossile brændsler til vedvarende energi har for gassektoren betydet en øget fokus på de grønne gasser, og siden 2011 har biogas udgjort en stadig større andel af gasforsyningen. 

Det statsejede aktieselskab DONG (nu Ørsted) stod for opbygningen af gastransmissionsnet, gasbehandlingsanlæg og gaslagre, mens de fem kommunalt ejede distributionsselskaber stod for opbygning, salg og transport af gas til kunderne. Den efterfølgende liberalisering og konsolidering af både el- og gassektoren har medført, at hele gastransportsystemet i 2019 ejes af Energinet, mens handel med gas varetages af mange kommercielle energiselskaber.

Mærsk Olie og Gas stod sammen med internationale aktører for opbygningen af olie-og gasfelterne i Nordsøen. I 2018 købte Total Mærsks aktiviteter og overtog samtidig opgaven med at renovere Tyra-platformen, som er helt central for gasudvindingen i Nordsøen. Renoveringsarbejdet begynder i 2019, og det betyder, at Dannmark i en periode skal forsynes med gas fra Tyskland.

Også etableringen af gasledningen Baltic Pipe, der begyndte i 2019,  skal forbinde de norske gasfelter med det polske gasnet via en gasledning gennem Danmark. Gasledningen forventes at være færdig og i drift i oktober 2022.