Gas i Danmark mail telefon tilmelding
Gå til indhold

Gasproduktionen i Nordsøen har siden 1980’erne spillet en væsentlig rolle i det danske energisystem, herunder: miljøgevinster ved omlægning fra olie og kul til naturgas, 400.000 kunder tilsluttet det landsdækkende gasnet og mulighed for grøn omstilling til biogas.