Gassektoren mail telefon tilmelding
Gå til indhold

Historisk udvikling

Gas har siden 1853 været en del af den danske energiforsyning. Her blev bygas introduceret i Odense til gadebelysning, og over 100 bygasværker leverede indtil begyndelsen af 1900-tallet gas til belysning, husholdning og industri. Herefter overtog el mere og mere af energiforsyningen, og senere indtog olie den helt dominerende rolle som det primære brændsel og som brændstof til transportsektoren.

Oliekriserne i 1970’erne øgede derfor interessen for udvikling af olie- og gasforekomsterne i Nordsøen, og i 1984 blev den første danske naturgas fra Nordsøen distribueret i det nye landsdækkende gasnet, som fik forbindelse til både Tyskland og Sverige.

Den igangværende omlægning af energiforsyningen fra fossile brændsler til vedvarende energi har for gassektoren betydet en øget fokus på de grønne gasser, og siden 2011 har biogas udgjort en stadig større andel af gasforsyningen.

Gasforbruget bliver grønt

I 2004 udgjorde naturgas 25 % af det danske energiforbrug, mens gas i 2021 kun udgjorde 12 % af energiforbruget. Nedgangen skyldes især, at gasanvendelse til decentral kraft-varmeproduktion er reduceret meget de seneste år samt at det politisk er besluttet at udfase gas til boligopvarmning, hvilket har reduceret antallet af boligkunder væsentligt i 2022.

I fyringssæsonen 2022/23 er gasforbruget desuden reduceret pga. krigen i Ukraine og de heraf følgende prisstigninger på gas.

Andelen af grøn gas (opgraderet biogas) svarede i 2022 til 32,6 procent af gasforbruget i gasdistributionsnettet.

Målsætningen er, at hele det danske gasforbrug skal dækkes af grønne gasser. Med den nuværende udvikling kan 100 % af gasforbruget i Danmark dækkes med grøn gas inden 2030.