Gas til industri mail telefon tilmelding
Gå til indhold

I industrien anvendes lidt over en tredjedel af det samlede gasforbrug, hvor fremstillingsindustrien står for det primære forbrug. Dette dækker over en række industrier, herunder fødevarer, plastik, glas og cement. Her anvendes gassen primært som procesvarme til opvarmning af vand, dampproduktion og til højtemperaturprocesser. I forbindelse med vand og damp anvendes gaskedler, hvor der til højtemperaturprocesser ofte anvendes gasbrændere. Den gasforbrugende industri er dertil overordnet set kendetegnet ved at svinge meget i sit forbrug hen over et år, hvorved gassens relativt lave pris og investeringsomkostninger er fordelagtige. Der er også en række produkter (fx cement) hvor fremstillingsprocessen kræver en gasflamme, og dermed ikke kan konverteres til el.

Til el- og fjernvarmeproduktion bruges omkring en fjerdedel af gassen i kedler, turbiner og motorer. Værkerne er både små, decentrale værker baseret på kedler og gasmotorer og store, centrale kraftværker baseret på kedler til mange typer brændsel samt gasturbiner.

Fremtiden

I takt med energisystemets omlægning til fossilfri energi reduceres behovet for termisk elproduktion, og der forventes at ske en gennemgribende elektrificering også indenfor industrien. Da forsyningen med el samtidig bliver mere fluktuerende, vil der forsat være brug for gas til backup (spids & reservelast), når elpriserne er høje, eller der opstår kapacitetsudfordringer på elnettet. Tilsammen kan gasnettet og gaslagrene lagre energi svarende til cirka en tredjedel af det årlige danske strømforbrug. Det giver fleksibilitet til et energisystem, som i højere og højere grad baserer sig på fluktuerende energikilder som vind og sol. Med andre ord kan gassen levere stor kapacitet til en billig pris pr. MW.

Selve gasforsyningen vil gradvist blive omlagt til grøn gas, således at gasanvendelse også kan indgå og bidrage til omlægningen af energisystemet til fossilfri energi. Ifølge forskellige fremskrivninger forventes det, at der vil blive produceret grøn gas svarende til det samlede gasforbrug i Danmark omkring 2030.

I forhold til anvendelse i industri og som backup vil der fremover primært være fokus på, hvilke ændringer de grønne gasser medfører for kravene til gaskvalitet og dermed betydningen for optimal anvendelse i industrien procesbrændere og motor samt kedelanlæg til backup for elnettet.