Gastyper


Gas er en fællesbetegnelse, som dækker over flere sammensætninger af forskellige kulbrinter. Disse sammensætninger er reguleret af en gasbekendtgørelse, som definerer den nødvendige gaskvalitet af forskellige ’gasfamilier’.  

 

Gaskvaliteter
Når der snakkes om gaskvaliteter, så opdeles gasser typisk i tre gasfamilier.
Regler for gaskvalitet
En sammenfatning af reglerne fra Erhvervsministeriets bekendtgørelse.
Oversigt over gastyper
De forskellige gassers sammensætning og egenskaber.