Sikkerhed


Det danske sikkerhedsniveau på gasområdet er højt. Både myndigheder og gasselskaber arbejder hele tiden med at sikre blandt andet naturgasinstallationer og -ledninger, således at risikoen for ulykker eller uheld minimeres.

 

Kulilte
Regelmæssig vedligehold og service på gasfyr forebygger risiko for kulilteudslip.
Overgravninger
Gasselskaberne gør en stor indsats for at undgå graveskader på gasledninger.
Afgifter
ATEX-direktivet og Gassikkerhedsloven handler om sikkerhed på gasområdet.