Kulilte

Hvis aftræksforholdene for gasapparater fungerer dårligt, kan det føre til udslip af kulilte i huset. Derfor er det vigtigt med regelmæssig vedligeholdelse og service på gaskedler og skorstene samt eftermontering af aftrækssikringer for at forebygge kulilteulykker.

Som en ekstra sikkerhed kan der monteres en kuliltealarm, der giver en tydelig og høj alarmlyd, hvis der opstår kulilte i huset.


Typiske årsager til kulilteforgiftning

Der findes en række forhold, der kan give anledning til kulilte i den luft, vi indånder. Kulilte udvikles blandt andet ved brand, udstødningsgasser fra motorer og ved dårlig forbrænding i anlæg, der forbrænder for eksempel gas, olie eller træ.

Hvis et gasfyr har dårlig forbrænding, sker der en væsentlig kuliltedannelse. Dette giver normalt ingen sikkerhedsrisiko, hvis aftrækket fungerer korrekt. Farlige situationer kan dog opstå, hvis der dannes kulilte, samtidig med at aftrækket er defekt. Dette er blandt andet årsag til, at man i dag anbefaler kedler med balanceret aftræk, samt at der er krav om aftrækssikring på alle andre aftræk.

 

Indikationer på kulilte

Fugtigt indeklima, dug på ruderne og dårlig luft eller lugt af forbrændingsprodukter er alle indikatorer på kulilte i et rum. Den forhøjede kuliltekoncentration giver sig ofte udslag i kraftig hovedpine, kvalme eller brystsmerter hos personer, der opholder sig i rummet.

Som en ekstra sikkerhed mod kulilteforgiftning kan man installere en kuliltealarm i bygninger, hvor der er risiko for forhøjet kuliltekoncentration. DGC har udarbejdet en vejledning om kuliltealarmer samt en folder om kulilteforgiftning.