CCS/CCUS mail telefon tilmelding
Gå til indhold

Indfangning af CO2 kaldes Carbon Capture, og der er udviklet forskellige teknologier til at fange CO2 fra fx røggassen fra forbrændingsprocesser eller biogasanlæg. Når CO2'en er fanget, kan den enten lagres i undergrunden eller bruges i nye produkter. Dette omtales ofte som Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS).

Der er i 2021 indgået en politisk aftale mellem regeringen og et bredt politisk flertal om fangst, transport og lagring af CO2, der skal sikre, at de første fangstanlæg kan være klar i 2025.

CO2 kan transporteres i rør, ved vejtransport eller på skibe. Ved vej- og skibstransport vil man ofte vælge at gøre CO2'en flydende, så den fylder mindre.

Opfanget CO2 kan bruges i de såkaldte Power-to-X-produkter, hvor vand/brint og CO2 omdannes til nye produkter, som fx methanol, flybrændstof eller e-metan.