Gas i Danmark


Gasproduktionen i Nordsøen har siden 1980’erne spillet en væsentlig rolle i det danske energisystem, herunder: miljøgevinster ved omlægning fra olie og kul til naturgas, 400.000 kunder tilsluttet det landsdækkende gasnet og mulighed for grøn omstilling til biogas.

 

Gassektoren
Gassen har været en del af den danske energiforsyning siden 1853.
Gassystemet
Danmark har et robust gassystem med høj forsyningssikkerhed.
Gasproduktion
Gas i Danmark produceres fra felterne i Nordsøen og fra biogasanlæg.

 

Gasanvendelse
Opvarmning i boliger og energikilde i industrielle processer.
Fremtidens gas
Gas i fremtiden skal bidrage til omlægningen af energisystemet til fossilfri energi.